Husbygget 1588

 

Penninggatan

På penninggatan finns 1 hus sedan många år tillbaka, alla uppgångar i detta hus har udda nummer, det ligger  på gatans högersida vilker det dessa udda nummer. I Göteborg börjar alltid husnumreringen med nummer 1 på gatans högra sida, därför får hus som nu byggs nummer 2. På bilden ovan ser bi det gamla huset  och det inhägnade byggområdet för det nya niovåningshuset. Grävskopan står parkerad och på ett par ställen har det börjats med armering och gjutformar för att gjuta husets grund, i trädet finns ett skatbo, undrar om skatorna kommer attvända detta bo i år, bilden är fotograferad den 9/4 2020.


 

 IMG1592

 

Naturens skapelser.

Våren kommer varje år med dessa vackra rosa körsbärsblommor. En efterlängtad färgklick i vårt samhälle som ofta ger oss en anledning att stanna upp och bara begrunda dessa skapelser som vår natur bjuder oss på. denna bild är tagen den 9/4 2020 just bredvid alla byggarbetsplatser, spårvagnslinjer och bilvägar här i Högsbotorp i Göteborg.


 

Husbygget 1585

 

Förberedelser.

Bygget går framåt. på bilden ser vi att gjutningen av grunden förbereds, armeringsjärnen står i gjutformen i ett sinnrikt mönster. allt för att få stykan i konstruktuionen rätt. Arbetet kräver nog sin man, som skall veta hur allt görs på bästa sätt. Intressant att följa detta arbete och så småningom se huset växa fram, att se mordern arkitektur blandas med den gamla i området. Kommer jag ihåg rätt så byggdes det hus som finns på Penninggatan i dag 1954, det var någon gång där i mitten på 1950 talet som hela området här i Högsbotorp byggdes. 


 

Husbygget 1583

 

Stenar och maskiner.

Gropen där huset skall bygga fylls på med en massa sten. Stenar i olika storlek, lestbil efter lastbil har kommit och tippat av dem här i gropen, grävmaskinerna har fått jobba som bara denn för att få all sten på rätt plats. Här syns spårvagnshållplatsen Axel Dahlströms torg i bakgrunden med en spårvagn som väntar vid hållplatsen. Detta husbygge ingår i detaljplanen för bostäder vid Nickelmyntsgatan. Familjebostäder har en beskrivning av detta byggprojekt på sin hemsida, skall bli ett 9 våningar högt hus med en ljusgrön fasad, det skall rymmas 51 lägenhet, från 1 rum och kök  till 3 rum och kök, dom kallar detta byggprojekt för Järnmyntsgatan, trotts att adressen på hus blir Penninggatan 2, du hittar detta på deras hemsida, följ gärna länken genom att klicka på "hemsida".


 

 IMG1591

 

Körsbärblomman.

Naturen är fantastisk. allt händer snabbare och snabbare i vårt samhälle, hus byggs, katstrofer inträffa och mitt upp i allt detta finns vi människor som annpassar oss så gott det går men varje vår kommer vår natur att blomma,knoppar brister, träd och buskar blir gröna och tar emot sommarens solljus och värme med sin skönhet. Allt detta som glädjer oss och är vackert, nödvändigt för våra bin,getingar och humlor, allat detta lika nödvändigt för oss som lever i dessa tider.