truten 1488

 

Truten.

Truten eller måsen som de flesta vill kalla den för, ligger på berghällen, i bakgrunden syns någon konstruktion av något slag, tror det är någon gammal båtvagn som väntar på att bli skrotad. vad tänker fågeln på och varför har den valt att ligga just där, frågor som bara vi kan gissa oss till, ddet riktiga svaret får vi aldrig veta. Blir vi klockare med åren på vår natur eller gissar vi oss bara fram, tror nog en hel del är gissningar som på något sätt visar sig stämma i slutändan. Hela vetenskapen börjar med gissningar som våra forskare sedan är duktiga på att se om de stämmer eller inte, men tankar som denna truten säkert har är betydligt svårare att hitta bevisen för, likaså är det i stort sett omäjligt att veta vad den känner just i detta nu.


 

 IMG1595

 

Högsbotorps nybyggen.

Här låg Högsboskolan tidigare, den revs för rätt så många år sedan. Husen byggs och inflyttningarna håller på i dessa nybyggen. flertalet olika husägare har passat på att bygga, både hyresrätter och bostadsrätter i ett flertal hus. i bakgrunden ser vi skyskrapan på Axel Dahlströms Torg spårvagnshållplatsen Högsbotorp, detta byggs och arbetas med samtidigt som husbygget på Penninggatan påbörjas. Blir plats för många fler familjer och mäniskor att bosätta sig här i Högsbotorp. Undrar hus skolorna skall räcka till när det flyttar hit barnfamiljer och de gamla skolorna har rivits, kanske blir det till att bygga någon ny i stället för den som rivits här.


 

Husbygget 1588

 

Penninggatan

På penninggatan finns 1 hus sedan många år tillbaka, alla uppgångar i detta hus har udda nummer, det ligger  på gatans högersida vilker det dessa udda nummer. I Göteborg börjar alltid husnumreringen med nummer 1 på gatans högra sida, därför får hus som nu byggs nummer 2. På bilden ovan ser bi det gamla huset  och det inhägnade byggområdet för det nya niovåningshuset. Grävskopan står parkerad och på ett par ställen har det börjats med armering och gjutformar för att gjuta husets grund, i trädet finns ett skatbo, undrar om skatorna kommer attvända detta bo i år, bilden är fotograferad den 9/4 2020.


 

 IMG1592

 

Naturens skapelser.

Våren kommer varje år med dessa vackra rosa körsbärsblommor. En efterlängtad färgklick i vårt samhälle som ofta ger oss en anledning att stanna upp och bara begrunda dessa skapelser som vår natur bjuder oss på. denna bild är tagen den 9/4 2020 just bredvid alla byggarbetsplatser, spårvagnslinjer och bilvägar här i Högsbotorp i Göteborg.


 

Husbygget 1585

 

Förberedelser.

Bygget går framåt. på bilden ser vi att gjutningen av grunden förbereds, armeringsjärnen står i gjutformen i ett sinnrikt mönster. allt för att få stykan i konstruktuionen rätt. Arbetet kräver nog sin man, som skall veta hur allt görs på bästa sätt. Intressant att följa detta arbete och så småningom se huset växa fram, att se mordern arkitektur blandas med den gamla i området. Kommer jag ihåg rätt så byggdes det hus som finns på Penninggatan i dag 1954, det var någon gång där i mitten på 1950 talet som hela området här i Högsbotorp byggdes.