Näsbokrok.

Längst ut på Ölmanäshalvöns spets ligger naturreservatet Näsbokrok. Hav och vind har skapatett kargt men vackert landskap med klapperstensfält, klippor och ett vidsträkt ljunglandskap på ca 89 hektar. I dag betar nötkreatur här och ljungen bränns för att bevara ljunglandskapet. Här finns även en av landets få köttätande växter, sydbläddran, liksom de ätliga växterna strandkål och sjörbjuggsört. Några bromsåldersrösen reser sig över de flacka omgivningarna och man har en fin utsikt över Kungsbackafjorden. Vinden har pinat området under århunraden och havets skum blåst in över klapperstenen. Enligt uppgift skall det finnas en hel del fågelarter här, så det kan nog vara intressant för alla fågelintresserade, bland arterna kan nämnas kungsfågel, gärdsmyg och törnsångare med flera.

Dessa bilder är tagna den 30/6 2019 när jag kom dit i sälskap med fotoklubben pan, vi gjorde en utflyckt till fotografi falkenberg och stannade till här på hemvägen.

 
 
Powered by Phoca Gallery