IMG1962

 

 Utsikten mot Guldheden

En väg försvinner över krönet i grönskan, en grönskande natur med buskar och blad runt denna väg. Gatlamporna står så stolta längs vägrenen för att ge oss ljus i mörkret. Ett ljus som är välbehövligt under vår mörka årstid, kanske behövs även på sommaren men inte lika viktigt då. lågnt där borta ser man Guldheden, detta bostadsområde, med namn på gatorna efter doktorer och sjuksystrar. Ligger granne med sahlgrenska universitetssjukhuset så gatunamnen har sin förklaring i detta. Det gamla vattentornet på bilden är ombyggt till studentlägenheter för ett antal år sedan, är nog ganska unika ägenheter med sin böjda form. Vägen som försvinner över krönet i grönskan är vacker och speciell. Vad finns på andra sidan krönet, det är en helt annan fråga som du kanske vet svaret på.